Schriftgrad

Român?

Berliner Aids-Hilfe se angajeaz? de peste 25 de ani pentru o mai mare acceptan?? a oamenilor care tr?iesc cu HIV, pentru drepturile omului, pentru particpare, incluziune ?i solidaritate.

Noi oferim consiliere, sprijin ?i posibilit??i de întâlnire pentru oamenii care tr?iesc cu HIV. De asemenea, punem la dispozi?ia tineretului oferte educa?ionale în domeniul prevenirii SIDA ?i oferim oricui dore?te posibilitatea de a face în spa?iile noastre un test anonim de HIV (inclusiv rapid) sau de a testa existen?a altor boli transmisibile sexual.

Din complexul total de oferte, v? prezent?m aici doar unele, ?i anume acelea, care conform experen?ei noastre, sunt luate în considerare ?i de c?tre oamenii care vorbesc numai pu?in sau deloc german?.

Majoritatea ofertelor noastre sunt localizate în centrul nostru de consiliere din Kurfürstenstr.130 (lâng? Nollendorfplatz) din 10785 Berlin-Schöneberg. Spa?iile noastre sunt accesibile f?r? bariere.

Pute?i s? veni?i direct la noi, sau s? v? informa?i în prealabil la num?rul de telefon +49.30. 88 56 40- 0. To?i lucr?torii de la recep?ie sau informa?ie telefonic? vorbesc în afar? de german? ?i englez?. Unii dintre ei vorbesc deasemeni ?i polon?, rus?, spaniol? ?i francez?.

Consiliere:

V? oferim consulta?ii generale, pe tema asigur?rilor medicale, sprijin în cazul unor probleme cu autorit??ile, la c?utarea unui loc de munc?, la probleme medicale precum ?i consulta?ii specifice adresate unor anumite grupuri ?int?, precum ?i pe orice tem? legat? de HIV ?i de urm?rile sociale, financiare sau de domeniul dreptului de re?edin?? ?i al legilor pentru str?ini, ca urmare a bolii.

Majoritatea consulta?iilor sunt oferite în german? sau englez?.

Pentru aceste consulta?ii, pute?i s? adresa?i direct ?i f?r? programare precum urmeaz?:

 Luni

 între orele 12:00 - 18:00

 Miercuri

 între orele 12:00 - 14:30

 Joi

 între orele 12:00 - 15:00

 Vineri

 între orele 12:00 - 15:00

Alte limbi vorbite de c?tre consultan?ii no?ti sunt: român?, francez?, spaniol?, italian?, rus?, polon?, sârb?, croat?, bulgar?, danez?, suedez?, norvegian?.

Dac? vorbi?i numai aceste limbi, veni?i de preferin?? dup? urm?torul program (nu putem îns? s? garant?m, c? îl ve?i g?si totdeauna pe consultantul de care ave?i nevoie) sau mai bine face?i în prealabil o programare telefonic?.

 Luni

 între orele 12:00 - 18:00

 Joi

 între orele 12:00 - 15:00

Consilierea în diferite limbi este oferit? la nevoie de c?tre consultan?ii no?tri ?i în spitalele din Berlin.

De asemenea, consultantul Dvs. v? organizeaz? la nevoie ?i o acompaniere de c?tre voluntarii no?tri.

Testare:

La Berliner Aids-Hilfe v? oferim consiliere ?i testare HIV (rapid? ?i de laborator) anonime ?i cu garantarea confiden?ialit??ii. Pentru b?rba?ii gay ?i al?i b?rba?i care au sex cu b?rba?i, oferim de asemenea teste de depistare a sifilisului precum la nevoie ?i a altor boli transmisibile sexual.

Consilierea are loc în german? ?i englez? – alte limbi se pot pune la dispozi?ie numai prin intermediul anun?area anonim? a acestei necesit??i la telefonul +49.30.88 56 40 -0.

Zilele de testare sunt:

Mar?i, între orele 17:00 ?i 20:00

Miercuri între orele 15:00 ?i 18:00

Ofertele de grup:

La Berliner Aids-Hilfe se întâlnesc diferite grupuri pentru discu?ii, pentru a face sport, pentru relaxare sau activit??i artistice. Dac? vre?i s? participa?i ?i Dvs., pute?i s? afla?i mai multe informa?ii despre aceste oferte în cadrul consilierii.

BEKAM:

Este prescurtarea de la „Berliner Kontakt- und Anlaufstelle für MigrantInnen“, un grup deschis de oameni de diferite na?ionalit??i, cu sau f?r? HIV/SIDA, care au devenit activi ?i se întâlnesc în mod regulat. Dac? vre?i s? participa?i, pute?i s? afla?i mai multe informa?ii de la recep?ia Berliner Aids-Hilfe la telefonul +49.30.885640-0

Voluntariat:

La Berliner Aids-Hilfe lucreaz? peste 200 de colaboratoare ?i colaboratori voluntari, b?rba?i ?i femei, oameni HIV pozitivi sau HIV negativi.

Voluntarii no?tri lucreaz? de exemplu la consulta?iile telefonice, la activit??ile pentru tineret, înso?esc oamenii la întâlniri dificile cu autorit??ile sau ?in o cafenea.

Pentru acestea activit??i, voluntarii no?tri sunt califica?i în prealabil ?i primesc permanent cursuri de ridicare a competen?ei professionale.

Dac? dori?i ?i Dumneavoastr? s? sprijini?i Berliner Aids-Hilfe, v? invit?m la una din serile informative ce au loc lunar.

Informa?ii suplimentare v? ofer? recep?ia Berliner Aids-Hilfe la num?rul +49.30. 885640-0.

 

Diesen Artikel